Aan de Haak

Alg. voorwaarden


Algemene Voorwaarden LenianeL v.o.f.

LenianeL v.o.f.


Vinkenhof 61


1742 JB  Schagen


Telefoon
(0224) 22 78 18

Internet
www.wolenkatoen.nl
www.hobbywinkel.nl
E-mail
info@wolenkatoen.nl
info@hobbywinkel.nl
KvK
370 715 73

BTW
NL8048.67.215.B.01

ING
NL82 INGB 0001 3340 40
BIC INGBNL2A
ABN-Amro
NL45 ABNA 0601 1440 58
BIC ABNANL2A

Inhoudsopgave
 1. Begrippen
  1. Leverancier
  2. Klant
  3. Verzendkosten
  4. Prijzen
 2. Algemeen
 3. Levering binnen Nederland
  1. Bestelling
  2. Vervoer
  3. Betaling
 4. Levering in het buitenland
  1. Bestelling
  2. Vervoer
  3. Betaling
 5. Herroeping
 6. Privacy
 7. Kleurweergave
 8. Conformiteit
 9. Garantie
 10. Toezending Algemene Voorwaarden

1. Begrippen.
1.1 Leverancier.
LenianeL v.o.f., gevestigd Vinkenhof 61, 1742 JB  Schagen, telefoon (0224) 22 78 18, KvK 370 715 73, BTW NL8048.67.215.B.01. Websites: www.hobbywinkel.nl en www.wolenkatoen.nl.

1.2 Klant.
Degene die door het plaatsen van een bestelling via internet op www.hobbywinkel.nl of www.wolenkatoen.nl een koopovereenkomst op afstand aangaat en zich ervan bewust is daarmee een betalingsverplichting jegens leverancier aan te gaan.

1.3 Verzendkosten.
Onder verzendkosten wordt verstaan de directe kosten van verpakking, verzending, alsmede afhandelingskosten, administratieve kosten alsook vergoeding voor afhandeling van een kleine bestelling.

1.4 Prijzen.
a. Alle prijzen zijn per stuk in euro’s, inclusief BTW, maar exclusief eventueel bijkomende kosten.
b. Genoemde prijzen zijn steeds vrijblijvend, op heden geldig zoals vermeld op deze site, zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop en op voldoende voorraad.
c. Wij behouden ons het recht voor op prijswijzigingen en mogelijke prijsfouten.
d. Eventuele kortingen of aanbiedingen zijn al in de prijzen verwerkt.

2. Algemeen.
Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van onze voorwaarden en verklaart de klant bovendien daarmee akkoord te gaan.

3. Levering binnen Nederland.
3.1 Bestelling.
a. Er is geen minimumbedrag voor een bestelling.
b. Bestellingen worden door ons per e-mail bevestigd. Eventueel niet op voorraad zijnde goederen worden door ons aangegeven.
c. Niet op voorraad zijnde goederen worden niet nagezonden of in nota gehouden. Wanneer de klant deze goederen alsnog wil hebben, dienen deze opnieuw besteld te worden.
d. In de bevestigingsmail staat verder het totaal te betalen bedrag vermeld, inclusief eventuele kosten.
e. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk verzonden. Indicatie: binnen drie werkdagen.

3.2 Vervoer.
a. Bij bestellingen met een goederenbedrag tot € 35,00 wordt een vast bedrag aan verzendkosten berekend van € 2,50.
b. Bij bestellingen met een goederenbedrag van € 35,00 of meer, exclusief kosten, zijn de verzendkosten voor onze rekening.
c. Eventuele rembourskosten middels PostNL Betaalservice (indicatie € 15,95) komen altijd geheel voor rekening van de klant. Er dient dan bij aflevering aan de postbode te worden voldaan.
d. Indien mogelijk wordt de bestelling als post verzonden.
e. Indien verzending als post niet mogelijk is, wordt de bestelling verzonden met de Pakketdienst van PostNL. De klant ontvangt in dit geval in een afzonderlijke mail het T&T-nummer waarmee deze de zending kan volgen. Verzending geschiedt op maandag tot en met vrijdag en PostNL bezorgt van dinsdag tot en met zaterdag.
e. Het is ook mogelijk de bestelde goederen zonder verdere verzendkosten in Schagen af te halen bij Aljona Patchwork en Quilten, Nieuwe Laagzijde 33-37, 1741 GE  Schagen. Aljona is van woensdag tot en met zaterdag dagelijks geopend van 12.00-17.00 uur. Zie ook www.aljona.nl. Bij Aljona Patchwork en Quilten is geen gelegenheid tot betaling.
f. Het risico van de verzending ligt bij de leverancier, tot het moment van ontvangst door de klant.

3.3 Betaling.
a. De klant heeft bij het bestellen de keuze om middels iDeal, PayPal vooruit te betalen, middels overboeking of betaling achteraf na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien de klant kiest om middels iDeal of PayPal vooraf te betalen, wordt aangegeven of de betaling al dan niet gelukt/voltooid is. Indien de iDealbetaling of PayPalbetaling voltooid is, worden de goederen zo spoedig mogelijk verzonden (indicatie binnen drie werkdagen).
Indien de iDeal- of PayPalbetaling niet voltooid is, wordt de bestelling verzonden met een factuur voor betaling achteraf binnen 14 dagen na factuurdatum zoals aangegeven onder 3.3 onder d, uitgezonderd 3.3 onder f.
c. Bij keuze van betaling vooraf dient het totaalbedrag inclusief eventuele verzendkosten en rembourskosten, te geschieden door overmaking van het te betalen bedrag op onze bankrekening NL82 INGB 0001 3340 40 of NL45 ABNA 0601 1440 58, t.n.v. LenianeL v.o.f. te Schagen, onder vermelding van het bestelnummer.
Indien een bestelling niet binnen 5 werkdagen vooruit is betaald, wordt de bestelling door ons geannuleerd.
d. De klant kan ook kiezen voor betaling achteraf, na ontvangst van de goederen. De betaling dient dan binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden door overmaking van het totaalbedrag op één van onze bankrekeningen. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt per e-mail een herinneringsnota verzonden. Wordt daarna nog niet betaald, dan wordt de vordering na het versturen van een Laatste Aanmaning uit handen gegeven en komen de vorderingskosten, alsmede invorderingsrente eveneens voor rekening van de klant. Wij behouden ons dan tevens het recht voor om niet meer op rekening aan deze klant te leveren.
e. Vervolgbestellingen worden verzonden wanneer voorgaande leveringen van de klant geheel zijn voldaan.
f. Betaling middels iDeal en vooruit betalen zijn voor de klant gratis. Voor betaling middels PayPal wordt € 1,75 in rekening gebracht en voor betaling achteraf binnen 14 dagen na factuurdatum wordt per transactie € 1,50 berekend.

4. Levering in het buitenland.
4.1 Bestelling.
a. Er is geen minimumbedrag voor een bestelling.
b. Bestellingen worden per e-mail door ons bevestigd. Eventueel niet op voorraad zijnde goederen worden door ons aangegeven.
c. Niet op voorraad zijnde goederen worden niet nagezonden of in nota gehouden. Wanneer de klant deze goederen alsnog wil hebben, dienen deze opnieuw besteld te worden.
d. In de bevestigingsmail staat verder het totaal te betalen bedrag, inclusief eventuele verzendkosten vermeld.
e. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk verzonden. Indicatie: binnen drie werkdagen.

4.2 Vervoer.
a. Bij bestellingen met een goederenbedrag tot € 50,00 wordt een vast bedrag aan verzendkosten berekend van € 6,00. Deze leveringen buiten Nederland zijn uitgesloten van "Gratis verzending".
b. Bij bestellingen met een goederenbedrag van € 50,00 of meer, exclusief verzendkosten, zijn de verzendkosten voor onze rekening.
c. Indien mogelijk wordt de bestelling als post verzonden.
d. Indien verzending als post niet mogelijk is, wordt de bestelling verzonden middels de Pakketdienst van PostNL. De klant ontvangt in dit geval in een afzonderlijke mail het T&T-nummer waarmee deze de zending kan volgen. Verzending geschiedt op maandag tot en met vrijdag.

4.3 Betaling.
a. De klant dient vooraf  het totaalbedrag inclusief eventuele verzendkosten en/of rembourskosten te betalen door een PayPal- of Sofort-betaling of overmaking van het te betalen bedrag op onze bankrekening NL82 INGB 0001 3340 40, BIC INGBNL2A t.n.v. LenianeL v.o.f. te Schagen, onder vermelding van het bestelnummer.
Indien een bestelling niet binnen 5 werkdagen vooruit is betaald, wordt de bestelling door ons geannuleerd.
b. Er worden aan de klant geen kosten voor de vooruitbetaling in rekening gebracht. Voor betaling middels PayPal wordt € 1,75 berekend.

5. Herroeping.
a. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
b. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na ontvangst van de laatste goederen van dezelfde bestelling.
c. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons ondubbelzinnige via een verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van diens beslissing de overeenkomst te herroepen.
d. De klant kan hiervoor gebruik maken van het “formulier voor herroeping” dat na iedere bestelling aan de klant wordt gemaild danwel bij de levering wordt meegestuurd, maar is hiertoe niet verplicht. De klant kan het “formulier voor herroeping” of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website hobbywinkel.nl of wolenkatoen.nl. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling van de klant betreffende diens uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
e. Als de klant van de mogelijkheid tot herroeping gebruik maakt zal leverancier een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
f. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan LenianeL v.o.f., Vinkenhof 61, 1742 JB  Schagen, terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als deze de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
g. Vanaf het moment dat de klant de goederen heeft ontvangen, tot het moment dat wij de goederen terug hebben ontvangen, is de klant verantwoordelijk voor het risico van deze goederen en gaat deze daar als een zorgvuldig schuldenaar mee om.
h. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen komen voor rekening van de klant.
i. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die deze tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van diens keuze voor een andere wijze van levering dan de door leverancier geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat leverancier op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal aan de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
j. Leverancier mag wachten met terugbetaling tot deze de goederen teruggekregen heeft, of de klant heeft aangetoond dat deze de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
k. Overeenkomsten betreffende boeken, tijdschriften en gegevensdragers kunnen niet herroepen worden omdat deze gekopieerd kunnen worden. Goederen welke door de klant gebruikt zijn, vallen evenmin onder de overeenkomsten welke herroepen kunnen worden.

6. Privacy.
Alle klantgegevens zullen alleen door ons worden gebruikt en alleen aan derden worden versterkt indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een goede afhandeling van de bestelling. Klantgegevens zullen door ons nimmer aan derden worden verkocht of voor andere doeleinden aan derden worden verstrekt.
Klanten die hebben aangegeven een (digitale) nieuwsbrief van ons te willen ontvangen zullen hiermee alleen door ons worden benaderd. Wanneer de klant geen behoefte meer aan de (digitale) nieuwsbrief heeft, kan deze dat met een e-mail of de uitschrijflink aan ons kenbaar maken en wordt de klant hierna niet meer door leverancier benaderd.

7. Kleurweergave.
a. Kleurweergave van de aangeboden goederen kan op het beeldscherm afwijken van de werkelijke kleurechtheid. Leverancier streeft naar een zo goed mogelijke kleurweergave, doch is bij afwijkingen daarvoor niet verantwoordelijk.
b. Bij verschillende verfbaden van eenzelfde product- en kleurnummer zijn kleurafwijkingen mogelijk. Hiervoor is leverancier niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk. Leverancier tracht zo veel als mogelijk is producten te leveren uit eenzelfde verfbad.

8. Conformiteit.
Conformiteit gaat uit van de te verwachten levensduur van het product, gebaseerd op factoren als aard, merk en prijs.
Indien de klant binnen de te verwachten levensduur van het product, daarover klachten heeft hetwelk niet veroorzaakt wordt door toedoen van de klant, dient de klant daarover zo spoedig mogelijk contact met leverancier op te nemen om tot een passende oplossing te komen.

9. Garantie.
a. Op bepaalde producten wordt garantie geboden. Bij de producten waarbij (fabrieks)garantie van toepassing is, wordt dit vermeld, alsmede de geldende garantieperiode.
b. Indien de klant binnen de garantieperiode van het product klachten heeft over het product dient de klant daarover zo spoedig mogelijk contact met leverancier op te nemen.
c. Er wordt geen (fabrieks)garantie gegeven op goederen welke worden aangeboden als opruiming (op=op) of B-keuze.
d. Er kan bij leverancier geen garantie worden bijgekocht.

10. Toezending Algemene Voorwaarden.
Op verzoek van de klant zendt leverancier al dan niet per e-mail kosteloos een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden toe.

Algemene Voorwaarden LenianeL v.o.f., versie 2.7, d.d. 28-3-2017